Prentis Arlwyo a Lletygarwch

Closing on: Feb 11, 2024


Teitl Swydd: Prentis Arlwyo a Lletygarwch

Math: Rhan-amser (16 awr yr wythnos)

Tâl: £9.00 yr awr

Tymor: 1 flwyddyn

Dyddiad Dechrau: I’w drafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

Trosolwg o’r Swydd:

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant a brwdfrydig i ymuno â’n tîm fel Prentis Arlwyo a Lletygarwch. Mae’r cyfle prentisiaeth unigryw hwn fel rhan o Raglen Profectus Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cynnig profiad ymarferol mewn amrywiol agweddau o arlwyo a lletygarwch, gan gynnwys cynorthwyo gyda digwyddiadau clwb cinio, cyfrannu at ymgyrchoedd tlodi bwyd, gweithredu fan goffi “Caffi Caredig”, a chaffael gwerthfawr. sgiliau barista. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a chyflwyno digwyddiadau amrywiol lle mae bwyd yn cael ei weini.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 1. Cynorthwyo mewn Digwyddiadau Clwb Cinio:
  • Cefnogi cynllunio a chynnal digwyddiadau clwb cinio achlysurol a rheolaidd.
  • Cyfrannu at baratoi, gweini a glanhau prydau bwyd.
 2. Ymgyrchoedd Tlodi Bwyd:
  • Cydweithio â’r tîm i gynorthwyo gyda mentrau sy’n ymwneud ag ymgyrchoedd tlodi bwyd.
  • Helpu i drefnu a dosbarthu bwyd i’r rhai mewn angen.
 3. Fan Goffi “Caffi Caredig”:
  • Gweithio ar y fan goffi symudol, gan ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i gwsmeriaid.
  • Dysgu a meistroli sgiliau barista, gan gynnwys paratoi a chyflwyno coffi.
 4. Cydlynu a Chyflwyno Digwyddiad:
  • Cymryd rhan mewn cydlynu digwyddiadau amrywiol lle mae bwyd yn cael ei weini.
  • Cynorthwyo i osod, gwasanaethu a dadansoddi elfennau arlwyo yn ystod digwyddiadau.
 5. Cydweithrediad Tîm:
  • Gweithio’n agos gyda’r tîm arlwyo a lletygarwch i sicrhau llawdriniaethau di-dor.
  • Cyfathrebu’n effeithiol a chyfrannu syniadau i wella effeithlonrwydd cyffredinol.
 6. Hyfforddiant a Datblygiad:
  • Cymryd rhan mewn hyfforddiant parhaus i gaffael a gwella sgiliau arlwyo a lletygarwch.
  • Cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau a gweithdai meithrin sgiliau.

Cymwysterau:

 • Agwedd frwdfrydig gydag angerdd am arlwyo a lletygarwch.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf.
 • Y gallu i weithio mewn tîm ac yn annibynnol.
 • Parodrwydd i ddysgu ac addasu mewn amgylchedd cyflym.
 • Mae gwybodaeth sylfaenol am arferion diogelwch a hylendid bwyd yn fantais.

Budd-daliadau:

 • Profiad ymarferol yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch.
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu sgiliau.
 • Cofrestru ar Gwrs Prentisiaeth addas sy’n arwain at gymhwyster Lefel 3.
 • Cyfraniad at brosiectau ac ymgyrchoedd cymunedol ystyrlon.
Job Category: Hospitality
Job Type: Apprenticeship

Apply for this position

We're really glad that you're considering the opportunity to join our team at The Parish Trust. The Profectus Programme is designed to give you the skills and experience you need for a fruitful career by starting out in a small and dynamic team whose primary aim is to make a positive impact in the world. To progress your application, please complete the form below:

Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 5 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 5 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
blank
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?