SOFHEADER

Mae llawer o hwyl i'w gael yr haf yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf !

Nod menter Haf o Hwyl yw cefnogi lles cymdeithasol, emosiynol a chorfforol pob plentyn a pherson ifanc. Gyda buddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cynnal ei Haf o Hwyl ei hun yn ei phencadlys yn Trethomas , a bydd yn cael ei gyflwyno drwy amrywiaeth o fentrau cymunedol, rhyngweithiol, creadigol a chwarae sy’n addas ar gyfer ystod eang o oedrannau. Ac yn fwy na hynny, mae’r gweithgareddau a gynigir yn rhad ac am ddim .

blank

Beth sydd ymlaen?

Newyddion

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?