blank

Ystyr Priodas: Wynebu Cymhlethdodau Priodas â Doethineb Duw, Y

£8.00

Out of stock

Email when stock available

Description

Mewn llyfrau blaenorol mae gweinidog uchel ei barch o Efrog Newydd a’r awdur poblogaidd Timothy Keller wedi edrych ar bynciau mor amrywiol ac amserol â bodolaeth Duw, ein hangen i wneud cyfiawnder, ystyr bywyd Iesu, a’r demtasiwn dynol i wneud eilunod – a’r cyfan drwy’r lensys deuol o fframwaith beiblaidd ac ymwneud â diwylliant cyfoes. Yn y llyfr newydd hwn, sydd wedi’i gyd-awduro â’i wraig, Kathy, mae’n troi ei sylw at y materion mwyaf cymhleth hynny: ein hangen am gariad, a’i fynegiant mewn priodas. Gan ddechrau gyda’r naratif beiblaidd, a’i luniau o briodas sy’n pontio’r ddelfryd wreiddiol i’r drylliedig i’r prynedigaeth, mae’n edrych ar themâu cyfeillgarwch ac ymrwymiad; cwblhau dynion a merched yn eu gilydd; unigrwydd, rhyw ac ysgariad; a gweinidogaeth a disgyblaeth yng nghyd-destun priodas. Mae hwn yn waith dwys a deniadol a fydd yn herio ac yn ysbrydoli pobl ym mhob cyfnod o fywyd – yn sengl, newydd briodi ac yn briod.

Additional information

Weight 0.210 kg
Dimensions 197 × 131 × 19 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ystyr Priodas: Wynebu Cymhlethdodau Priodas â Doethineb Duw, Y”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?