blank

Canmoliaeth Cenhadol : Cerddoriaeth Lawn 2 Set Gyfrol

£60.00

Out of stock

Email when stock available

Description

Ar gyfer arweinwyr addoliad Eglwysig

Mae’r llyfr cerdd llawn hwn yn addas ar gyfer holl gerddorion eich Eglwys

Y rhifyn 30 mlwyddiant hefyd yw’r mwyaf hawdd ei ddefnyddio o’r gyfres

Mae’r Argraffiad Cerddoriaeth Llawn Cenhadaeth Canmoliaeth 30ain Pen-blwydd hwn mewn clawr caled yn rhoi’r cyfuniad gorau oll i chi o emynau traddodiadol a chaneuon addoli modern a gasglwyd erioed yn un adnodd cerddoriaeth canmol ac addoli.

Set Gerddoriaeth Ddwy Gyfrol Lawn – Cyf 1: 1-798 Cyf 2: 799 – 1385

Er mwyn gwneud y casgliad un-stop mwyaf cynhwysfawr o gerddoriaeth Gristnogol newydd a thraddodiadol hyd yn oed yn haws ei ddefnyddio ac yn hawdd ei drin, cyflwynir yr argraffiad cerddoriaeth a geiriau llawn hwn mewn set 2 gyfrol gyfleus.

Caneuon Newydd – Yr Un Drefn

Mae’r casgliad clawr gwyn newydd o emynau Mission Praise yn dechrau lle daeth yr hen glawr du ‘Complete Mission Praise’ i ben. Mae hyn yn golygu bod y 1250 o ganeuon a rennir o’r argraffiadau hen a newydd i gyd yn yr UN GORCHYMYN, gyda 135 o ganeuon newydd yn dilyn – hefyd yn nhrefn yr wyddor.

Mae’r mynegai sy’n hawdd ei ddefnyddio yn nhrefn yr wyddor yng nghefn yr argraffiad gwyn newydd yn cynnwys pob un o’r 1385 o ganeuon. Mae’r mynegai yn defnyddio testun italig yn ddefnyddiol ar gyfer caneuon ac emynau y mae eu teitl poblogaidd yn wahanol i eiriau’r llinell gyntaf.

Hoff Gadarn – Poblogrwydd Tyfu

Yn ffefryn cadarn ers iddo gyrraedd gyntaf mewn addoliad eglwysig, ysgol a chymunedol, mae Mission Praise wedi ennill ei lle fel carreg sylfaen gweddi a mawl corfforaethol ledled y DU a ledled y byd.

Wedi’i baratoi’n wreiddiol ar gyfer ralïau Mission England 1984 Billy Graham, Mission Praise oedd y llyfr emynau cyntaf o’i fath; cyflwyno geiriau a cherddoriaeth fodern i addoliad yr eglwys a’r ysgol ond eto’n cadw’r gorau o ganeuon ac emynau Cristnogol traddodiadol.

Mae’r rhifyn newydd hwn, sy’n dathlu 30 mlynedd, o’r Complete Mission Praise yn cynnwys y casgliad cyfan o dros 1000 o ganeuon ac emynau ac yn ychwanegu’r caneuon newydd gorau o’r blynyddoedd diwethaf.

Emynau Traddodiadol Hoff iawn – Caneuon Newydd Bywiog

Mae’r rhifyn clawr caled newydd hwn wedi’i lunio gan dîm golygyddol gwreiddiol Peter Horrobin a Greg Leavers ac mae’n cyflwyno adnodd gwerthfawr o fwy na 100 o ganeuon newydd bywiog a didwyll i chi.

Gyda’r rhifyn diweddaraf hwn, bydd gennych y gorau o eiriau a cherddoriaeth Gristnogol draddodiadol a chyfoes i’ch helpu i arwain eich eglwys, eich ysgol a’ch cymuned yn eu mynegiant twymgalon o weddïau a mawl yn unedig mewn cân.

Mae’r llyfr emynau poblogaidd hwn sydd wedi hen ennill ei blwyf yn gadarnle i’r traddodiad Cristnogol ac ar flaen y gad o ran mynegiant newydd o fawl, addoliad a defosiwn mewn cerddoriaeth a chân.

Additional information

Weight 2.350 kg
Dimensions 240 × 165 × 78 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Canmoliaeth Cenhadol : Cerddoriaeth Lawn 2 Set Gyfrol”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?