blank

Llithiadur Addoli Cyffredin: Adfent 2020-2021

£5.50

Out of stock

Email when stock available

Description

Mae’r llawlyfr hanfodol hwn ar gyfer paratoi addoliad yn cyflwyno’r darlleniadau Beiblaidd awdurdodedig (cyfeiriadau yn unig) ar gyfer y flwyddyn litwrgaidd sy’n dechrau Sul yr Adfent 2020. Mae’n cynnwys: – calendr llawn o’r flwyddyn Gristnogol; – cod syml yn nodi a yw dathliadau yn orfodol neu’n ddewisol; – cyfeiriadau cyflawn yn y geiriadur at y Prif, yr Ail a’r Trydydd Gwasanaeth ar gyfer y Suliau, y Prif Wleddoedd a’r Dyddiau Sanctaidd; — cyfeiriadau geiriadurol at Foreol a Hwyrol Weddi ; – y Llithiadur Ychwanegol yn ystod yr Wythnos; – darlleniadau cyffredinol ar gyfer dyddiau seintiau ac achlysuron arbennig; – canllaw i liwiau litwrgaidd y dydd. Cyfeirlyfr hanfodol ar gyfer pob festri a swyddfa blwyf. Dyma’r argraffiad maint llyfr poced safonol.

Additional information

Weight 0.120 kg
Dimensions 202 × 125 × 10 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Llithiadur Addoli Cyffredin: Adfent 2020-2021”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?