Gwnewch gais i Gofrestru ar Raglen Profectus

Rydym yn falch iawn eich bod yn ystyried y cyfle i ymuno â’n tîm yn Ymddiriedolaeth y Plwyf. Mae Rhaglen Profectus wedi’i chynllunio i roi’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa ffrwythlon trwy ddechrau mewn tîm bach a deinamig a’i brif nod yw cael effaith gadarnhaol yn y byd. I symud eich cais yn ei flaen, llenwch y ffurflen isod:

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?