Dyma Megan, ac mae hi’n gwirfoddoli yn Tommy’s Tots , ein grŵp babanod a phlant bach yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf! Fe wnaethon ni ddal i fyny â hi yn ystod sesiwn Tommy’s Tots i ddarganfod mwy pam mae hi’n gwirfoddoli gyda ni…

Ers pryd ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli ers ychydig dros flwyddyn.

Pam ydych chi’n gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Achos rwy’n credu bod cymuned yn bwysig iawn. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd, felly mae Tommy’s Tots yn rhoi amser i mi gwrdd â phobl newydd tra’n gwneud rhywbeth rwy’n ei garu. Rwy’n Gristion felly mae hefyd yn ffordd wych o fyw fy ffydd yn ymarferol.

Sut mae gwirfoddoli wedi effeithio arnoch chi’n bersonol?

Mae wedi bod yn wych cwrdd â phobl newydd. Fel mam fy hun, mae wedi bod yn dda iawn gallu dod â fy mhlant fy hun yma, mynd allan i’r tŷ, cymdeithasu a chael sgwrs gydag oedolyn. Mae hynny wedi bod yn dda iawn i’m hiechyd meddwl a’m lles fy hun, ac mae’n wych bod gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gymaint o bethau i’w cynnig i ystod mor eang o bobl.

Beth yw eich hoff beth am wirfoddoli?

I mi, mae’n golygu gweld cymuned yn dod at ei gilydd, ac yn profi amgylchedd anogol. Rwyf hefyd wrth fy modd yn cael hwyl gyda’r plantos!

Of further interest...

June 28,2022

Sbotolau Gwirfoddolwr: David M

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma

June 20,2022

Sylw i Wirfoddolwr: Josh D

Gadewch inni eich cyflwyno i Josh! Rydyn ni i

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?