blank

Dyma Megan, ac mae hi’n gwirfoddoli yn Tommy’s Tots , ein grŵp babanod a phlant bach yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf! Fe wnaethon ni ddal i fyny â hi yn ystod sesiwn Tommy’s Tots i ddarganfod mwy pam mae hi’n gwirfoddoli gyda ni…

Ers pryd ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli ers ychydig dros flwyddyn.

Pam ydych chi’n gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Achos rwy’n credu bod cymuned yn bwysig iawn. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd, felly mae Tommy’s Tots yn rhoi amser i mi gwrdd â phobl newydd tra’n gwneud rhywbeth rwy’n ei garu. Rwy’n Gristion felly mae hefyd yn ffordd wych o fyw fy ffydd yn ymarferol.

Sut mae gwirfoddoli wedi effeithio arnoch chi’n bersonol?

Mae wedi bod yn wych cwrdd â phobl newydd. Fel mam fy hun, mae wedi bod yn dda iawn gallu dod â fy mhlant fy hun yma, mynd allan i’r tŷ, cymdeithasu a chael sgwrs gydag oedolyn. Mae hynny wedi bod yn dda iawn i’m hiechyd meddwl a’m lles fy hun, ac mae’n wych bod gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gymaint o bethau i’w cynnig i ystod mor eang o bobl.

Beth yw eich hoff beth am wirfoddoli?

I mi, mae’n golygu gweld cymuned yn dod at ei gilydd, ac yn profi amgylchedd anogol. Rwyf hefyd wrth fy modd yn cael hwyl gyda’r plantos!

Of further interest...

blank
June 1,2023

Dathlu Gwirfoddolwyr: Diolch o galon Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Annwyl gyfeillion, Ysgrifennaf atoch i gyd wrth i ni

blank
June 28,2022

Sbotolau Gwirfoddolwr: David M

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?