Prosiect GOFAL mewn dirfawr angen gwirfoddolwyr

I’n holl gefnogwyr a’r Cyhoedd: Roedd dydd Gwener 11eg Mawrth yn ddigwyddiad arwyddocaol ym mywyd ein helusen. Yn anffodus, roedd y dyddiad hwn yn nodi’r tro cyntaf yn hanes ein bodolaeth fel Sefydliad lle nad oeddem yn gallu dosbarthu parseli bwyd i’r rhai mewn angen, gan adael llawer o deuluoedd yn aros am gymorth mawr ei angen.

Bydd darllenwyr yn ymwybodol bod costau byw yn codi’n sydyn, ac o ganlyniad, mae’r galw a’r pwysau a roddir ar y Prosiect GOFAL i helpu’r rhai sy’n cael trafferthion ariannol wedi codi i uchafbwyntiau newydd. Yn anffodus, mae nifer ein gwirfoddolwyr gweithredol o fewn y Prosiect CARE wedi gostwng ers i gyfyngiadau COVID-19 godi.

Mae cymysgedd o alw uchel, diffyg bwyd ar ein silffoedd, a dim gyrwyr danfon gwirfoddol yn golygu ein bod ni wedi gorfod cau’r banc bwyd am yr wythnos ar ddydd Gwener 11eg Mawrth.

Teimlwn yn ofnadwy ei fod wedi cyrraedd y pwynt hwnnw, ond bu i amgylchiadau ein gorfodi i wneud y penderfyniad hwn. Fodd bynnag , nid oes rhaid iddo fod fel hyn .

Rydym yn galw ar bawb sy’n gallu ein helpu drwy gyfrannu bwyd – ei ollwng yn ein Pencadlys , rhoi rhoddion ariannol ar-lein a fydd yn ein helpu’n sylweddol yn ein gwaith, neu gyfrannu amser drwy wirfoddoli gyda ni .

Rydym wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol, ac yn awr mae angen i’r cyhoedd ein cefnogi fel y gallwn gefnogi’r rhai sydd angen cymorth ar yr adeg hon. Nid yw problemau tlodi wedi diflannu ac mae ein holl ganfyddiadau yn awgrymu bod tlodi ar gynnydd yn ein hardal.

Helpwch os gwelwch yn dda. Ni allwn wneud ein gwaith heboch chi.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?