Diolch i chi am eich taliad

Rydym wedi llwyddo i gymryd taliad oddi wrthych. O fewn yr ychydig funudau nesaf dylech dderbyn e-bost a/neu neges destun yn cadarnhau bod eich taliad wedi dod i law.

Byddwch nawr yn cael eich cyfeirio yn ôl i’n prif hafan.

HTML Meta Tag

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?