logonewsletter

ABOUT US

Founded on Christian principles, we exist to bring faith, hope, and love to our communities...

blank

The Parish Trust was founded in 2019 by the Reverend Dean Aaron Roberts and a small but dedicated team of trustees.

The founding of the charity was the manifestation of a shared passion to invest in the local community through creating and running various projects that would benefit and enrich our stakeholders.

This passion was fuelled by the conviction of the Board of Trustees to practically demonstrate the Christian faith and its virtues.

Upcoming Events

AMDANOM NI

Founded on Christian principles, we exist to bring faith, hope, and love to our communities...

blank

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth y Plwyf yn 2019 gan y Parchedig Dean Aaron Roberts a thîm bychan ond ymroddedig o ymddiriedolwyr.

Roedd sefydlu'r elusen yn arwydd o angerdd a rennir i fuddsoddi yn y gymuned leol trwy greu a rhedeg prosiectau amrywiol a fyddai o fudd ac yn cyfoethogi ein rhanddeiliaid .

Taniwyd yr angerdd hwn gan argyhoeddiad Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i ddangos yn ymarferol y ffydd Gristnogol a'i rhinweddau.

Digwyddiadau i ddod

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?