305931728_384456453856235_1146771864738468819_n

@theparishtrust

Elusen sy’n dod â bywyd yn ei holl gyflawnder i bob person y byddwn yn cwrdd â nhw. Gadewch i ni gysylltu.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?