blank

Fiona

Rwy’n falch iawn o fod yn gweithio i Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) ! Ymgeisiais yn wreiddiol am swydd Gweinyddwr yn yr elusen, ac roeddwn yn siomedig pan na chynigiwyd y rôl i mi. Pan ffoniais i Dean am adborth roedd mor gadarnhaol, gofynnais a fyddai unrhyw beth arall yn dod ymlaen a allai fod yn addas i mi, y byddai’n fy nghofio. Gwn fod gan Dduw gynllun bob amser, ond nid oedd yn ei rannu â mi bryd hynny. 5 mis yn ddiweddarach ffoniodd Dean fi i ofyn a fyddai gennyf ddiddordeb yn swydd y Swyddog Cyllid, a neidiais ar y cyfle. Cynllun Duw oedd i mi weithio ym maes Cyllid eto, maes nad wyf wedi gweithio ynddo ers bron i 20 mlynedd. Rwy’n gyffrous iawn i fod yn rhan o sefydliad sy’n helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf yn uniongyrchol ac rwy’n edrych ymlaen at ddarganfod lle bydd Duw yn arwain Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) nesaf.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?