blank

Esther Moody

Roeddwn yn ymwneud yn wreiddiol ag Ymddiriedolaeth y Plwyf fel gwirfoddolwr, yn ôl pan ddechreuodd ar ddechrau’r pandemig COVID, rôl a barhawyd gennyf am 2 flynedd. Rwyf bellach wedi dychwelyd i gefnogi rhedeg y Clwb Ieuenctid fel arweinydd, lle gall fy angerdd dros bobl ifanc helpu i greu gofod hwyliog a deniadol iddynt yn ein cymuned. Rwyf hefyd yn rhoi fy nghariad at fwyd da ar waith, wrth i mi arwain y Clwb Cinio Cymunedol. Rwy’n credu bod paratoi bwyd i eraill a rhannu bwyd gyda’n gilydd yn gyfleoedd anhygoel i ddangos cariad a rhannu cymrodoriaeth – mae’n fraint gallu cyflawni’r ddau o fewn y rôl hon.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?