Charlotte Carey

Rwy’n gyffrous am allu cael effaith gadarnhaol ar y gymuned trwy fy rôl newydd fel Gweinyddwr.

Mae gennyf hefyd ddiddordeb mawr mewn Diwinyddiaeth Gristnogol, felly mae gallu cynnal y gwerthoedd hyn trwy fy ngwaith yn gwneud y swydd hyd yn oed yn fwy cyffrous.

Rwyf wrth fy modd yn gallu gweithio gyda thîm mor wych ac ni allaf aros i weld sut mae’r elusen yn tyfu!

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?