blank

Carrie Gealy

Helo! Fy enw i yw Carrie, a byddaf yn gweithio fel Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid yn Ymddiriedolaeth y Plwyf.

Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn dysgu am bwysigrwydd a gwerth crefydd yn y byd sydd ohoni a arweiniodd fi i astudio gradd israddedig mewn Astudiaethau Crefyddol. Ar ôl fy ngradd, es ymlaen i wneud gradd meistr mewn Crefydd a Gwrthdaro lle deuthum yn angerddol iawn am waith rhyng-ffydd a sut y gall feithrin perthnasoedd cadarnhaol o fewn cymunedau. Caniataodd hyn i mi dreulio amser a chymryd rhan gyda gwahanol gymunedau crefyddol a’u hymdrechion tuag at weithredu cymdeithasol.

Ar ôl fy ngradd meistr, roeddwn yn ffodus i weithio fel Intern Ymgysylltu Rhyng-ffydd Ieuenctid ar gyfer Rhwydwaith Rhyng-ffydd y DU, lle bûm yn gweithio ar brosiect yn canolbwyntio ar ddarparu adnoddau a gwybodaeth i bobl ifanc gymryd rhan mewn prosiectau rhyng-ffydd.

Y tu allan i waith ac astudiaethau, rwyf wrth fy modd yn teithio ac yn profi ffyrdd o fyw sy’n hollol wahanol i’n rhai ni yn y DU! Rwyf hefyd yn hoff iawn o gerddoriaeth ac mae gennyf gasgliad mawr o recordiau finyl.

Bydd fy rôl yn Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) yn cynnwys helpu i greu perthnasoedd cadarnhaol ac ymwneud â phobl ifanc yn y gymuned leol i helpu i ddatblygu a chyflwyno cyfleoedd a gweithgareddau i bobl ifanc mewn prosiectau gweithredu cymdeithasol ac ymgyrchu.

Rwyf mor gyffrous i ymuno â’r tîm yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) ac i helpu i rymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gweithgar a chreu newid cadarnhaol. Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) tuag at helpu pobl a chreu cymuned gysylltiedig yn wirioneddol ysbrydoledig ac rwy’n edrych ymlaen at fod yn rhan o’r tîm a gwaith gwych a phwysig yr elusen.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?