Duw yn ymddwyn yn Wael

£12.99

2 in stock

Description

Mae gan Dduw enw drwg. Mae llawer yn meddwl am Dduw yn ddig a dig, yn taro pobl dde a chwith heb unrhyw reswm amlwg. Ymddengys ar brydiau fod yr Hen Destament yn portreadu Duw yn fympwyol a drygionus, yn dileu byddinoedd a chenhedloedd, yn cosbi gelynion â rhagfarn eithafol. Ond aros. Mae’r stori yn fwy cymhleth na hynny. Ochr yn ochr â darnau cythryblus o gosb a barn Duw mae lluniau o gariad Duw, maddeuant, daioni ac arafwch i ddicter. Sut ydyn ni’n gwneud synnwyr o’r gwrth-ddweud ymddangosiadol? A ellir ymddiried yn Nuw ai peidio? Mae David Lamb yn dadbacio cymhlethdod yr Hen Destament i archwilio cymeriad Duw. Mae’n darparu cefndir hanesyddol a diwylliannol i daflu goleuni ar ddarnau problematig ac i ddod â themâu sylfaenol i’r amlwg. Heb leihau gwirioneddau llym y cofnod beiblaidd, mae Lamb yn crynhoi portread cyffredinol sy’n rhoi cydlyniad i’n dealltwriaeth o Dduw yn yr Hen Destament a’r Testament Newydd.

Additional information

Weight 0.272 kg
Dimensions 208 × 137 × 18 mm
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?