BST Neges Genesis 12-50, The

£10.99

2 in stock

Description

Mae Genesis yn gosod y cefndir ar gyfer y Beibl cyfan, ac yn wir y ddrama ddynol gyfan. Y mae yn llyfr o ddechreuad a dechreuad newydd — gwawr yr efengyl.
Mae Joyce Baldwin yn dangos naratifau byw Abraham, Isaac, Jacob a Joseff yn siarad â ni heddiw, er gwaethaf eu hynafiaeth fawr. Yn fwy na dim, maen nhw’n amlygu ffyrdd Duw o ddelio â dynion a merched cyffredin. Mae Duw yn cymryd y fenter wrth ein tynnu ni ato’i hun. Nid lleol ydyw ei amcan, ond byd-eang; mae cwmpas cyfoethog cariad Duw yn amlwg iawn. Ac eto, wrth gyflawni ei gynllun mawr mewn hanes, mae’n gweithio’n unigol – gyda phobl sy’n ofnus fel Abraham neu’n droellog fel Jacob. Roedd eu profiadau poenus yn aml yn eu galluogi (ac yn ein helpu) i wybod am gymeriad penodol y Duw roedden nhw’n ei addoli. Mae’r naratifau, mae Joyce Baldwin yn nodi, yn epitome o’r efengyl.

Additional information

Weight 0.306 kg
Dimensions 210 × 140 × 17 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BST Neges Genesis 12-50, The”

Your email address will not be published.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?