Bod yn CHTh Gwell

£8.99

2 in stock

Description

Wedi’i ysgrifennu gan gyn-archddiacon, dyma ganllaw cryno amhrisiadwy i waith Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a chyfrifoldebau wardeniaid eglwys. Tra o ddiddordeb a chymorth i holl aelodau Cyngor Plwyf Eglwysig a hyd yn oed wardeniaid eglwys profiadol, bydd y canllaw o gymorth arbennig i’r rhai sydd newydd eu penodi. Wedi’i nodi mewn adrannau clir, mae’r Canllaw yn darparu gwybodaeth nid yn unig am hanes Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ond hefyd am y gweithdrefnau ar gyfer ethol aelodau, eu cyfrifoldebau, deddfwriaeth berthnasol ac awgrymiadau i helpu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i fod yn effeithiol ac yn hwyl. Yn ogystal, mae adrannau ar wahân yn ymdrin â rôl a chyfrifoldebau wardeniaid eglwys.

Additional information

Weight 0.115 kg
Dimensions 297 × 210 × 20 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bod yn CHTh Gwell”

Your email address will not be published.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?