NLT RHIFYN BEIBL PREMIER

£14.99

1 in stock

Description

Mae Premier Christian Communications Ltd, sefydliad amlgyfrwng gyda chynulleidfa o dros filiwn yr wythnos, yn bodoli i alluogi pobl i roi ffydd wrth galon bywyd bob dydd. Gyda Gair Duw yn anymddiheurol yn ganolog i gyflawni’r genhadaeth hon, mae P Premier wedi ceisio creu eu hargraffiad arbennig eu hunain o Feibl NLT i alluogi gwrandawyr a darllenwyr ledled y byd i ymgysylltu’n well â’r Ysgrythur. Yn cynnwys cynnwys ychwanegol unigryw gan gynnwys ‘Darlun Mawr Duw’ yn egluro naratif cyffredinol y Beibl, ymddiheuriadau hygyrch gan gyflwynydd ac awdur Unbelievable?, Justin Brierley, a llawer, llawer mwy. Mae The New Living Translation yn fersiwn awdurdodol o’r ysgrythur, wedi’i chyflwyno’n ffyddlon i’r Saesneg heddiw gan dîm rhyngwladol o dros 90 o ysgolheigion beiblaidd blaenllaw. Mae’r cyfieithiad yn cyfleu neges y testunau gwreiddiol mewn iaith glir, gyfoes. Ei hegwyddor arweiniol yw gwneud geiriau ac ymadroddion mor syml a llythrennol â phosibl pan fo’r dull hwnnw’n rhoi testun Saesneg cywir, cyson a naturiol, gan felly gadw dyfeisiau llenyddol, trosiadau a dewisiadau geiriau sy’n rhoi strwythur ac yn darparu cysylltiadau ystyrlon rhwng darnau gwahanol. Ar yr un pryd, mae’r cyfieithiad yn mabwysiadu agwedd fwy deinamig pan fyddai’r fersiwn Saesneg lythrennol yn rhy aneglur neu hynafol i ddarllenwyr ei ddeall yn llawn. Y canlyniad yw cyfieithiad sy’n fanwl gywir ac yn idiomatig bwerus, gan ei wneud yn hynod addas ar gyfer defnydd preifat a chyhoeddus.

Additional information

Weight 0.882 kg
Dimensions 145 × 216 × 37 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NLT RHIFYN BEIBL PREMIER”

Your email address will not be published.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?