Un o’n dyheadau fel elusen yw rhoi’r cyfle i bobl ddatblygu eu hunain a dysgu sgiliau newydd...

Beth yw Rhaglen Profectus?

Gair Lladin yw Profectus ac, ymhlith pethau eraill, mae’n golygu llwyddiant , cyflawniad , a thwf .

Mae ein Rhaglen Profectus yn ei hanfod yn gynllun prentisiaeth a hyfforddiant, sy’n rhoi cyfle 12 mis i rywun ddatblygu sgiliau a fydd yn eu rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer gyrfa yn y dyfodol.

Rydym yn arbennig o awyddus i gyflwyno pobl i’r sector elusennol/trydydd sector, fel bod Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cyfrannu at gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi o’u doniau a’u galluoedd i achosi newid cadarnhaol yn y byd.

Beth yw manteision bod yn rhan o Raglen Profectus?

Credwn ein bod yn cynnig amgylchedd gwych i bobl hyfforddi a datblygu eu sgiliau. Bydd pawb sy’n ymuno â ni yn ymuno â theulu The Parish Trust. Rydym yn ymdrechu i feithrin synnwyr teulu, cyfeillgarwch, a gwaith tîm, yn hytrach na naws swyddfa/corfforaethol. Fel rhan o Raglen Profectus, gallwn gynnig i chi…

Perthyn

Ein nod yw sicrhau eich bod yn teimlo'n rhan o deulu a thîm.

Arweinyddiaeth

Cyfle gwirioneddol i arwain ar y gwahanol brosiectau a mentrau yn y portffolio elusennau.

Talu

Rydym yn cynnig Cyflog Prentis fel rhan o'ch hyfforddiant gyda ni.

Gwyliau

Hawl gwyliau pro-rata, gyda gwyliau cyhoeddus yn ychwanegol at eich hawl.

Cymwysterau

Cymwysterau wedi'u hariannu'n llawn ar lefelau priodol ar gyfer y swydd rydych chi'n ei gwneud.

Datblygiad

Datblygiad proffesiynol uwch achrededig yn ychwanegol at eich cymhwyster safonol.

Manteision Staff

Cymhellion a manteision amrywiol i'ch cadw'n llawn cymhelliant ac ysbrydoliaeth.

Pwrpas

Y Sicrwydd bod eich cyfraniadau fel aelod o staff yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael?

Yn The Parish Trust, rydym bob amser yn edrych i addasu ac ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd amrywiol a wynebwn fel sefydliad elusennol.

O ganlyniad, gall y lleoedd prentisiaeth a hyfforddiant rydym yn eu cynnig amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Yn ystod 2020/2021, rydym wedi cynnig lleoliadau mewn…

  • Gweinyddiaeth
  • Arlwyo
  • Gwaith Ymgysylltu Cymunedol
  • gwasanaethau cymorth , a
  • Cyllid/Cyfrifeg
Cyfleoedd Presennol

We currently have no job openings

IMG_4175
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?