cysylltwch â ni

Angen cysylltu â ni yma yn The Parish Trust? Rydych chi yn y lle iawn

Ymwelwch â ni

Ymddiriedolaeth y Plwyf
d/o Eglwys St. Thomas Heol yr Ysgol
Trethomas
Caerffili
CF83 8FL

Ffoniwch ni

+44 (0) 2921 880 212

Ebost

Send a Message
CAPTCHA image

Oriau Agor Swyddfa

Sylwch y gall digwyddiadau a chyrsiau redeg y tu allan i’r oriau hyn.

Mae’r oriau agor hyn yn manylu ar amseroedd agor swyddfeydd , lle mae Pencadlys Ymddiriedolaeth y Plwyf ar agor ar gyfer ymholiadau, gollwng rhoddion ac ati.

Monday: 9am – 2pm
Tuesday: 9am – 2pm
Wednesday: 9am – 2pm
Thursday: 9am – 2pm
Friday: 9am – 2pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Hysbysiad cwrtais: Byddwch yn ymwybodol bod Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (TRO) helaeth ar y ffordd sy’n arwain at ein hadeilad sy’n golygu, yn ystod y tymor, bod y ffordd ar gau rhwng 8:00am a 9:30am, ac eto am 2. :45pm tan 4:15pm. Cynlluniwch yn unol â hynny a gwnewch bob ymdrech i barcio yn y maes parcio cyhoeddus os ydych yn ymweld â ni o fewn yr amseroedd hyn.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?