Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Rwyf am roi arian i chi. A gaf i ddweud wrthych ar beth rwyf am iddo gael ei wario?

Diolch yn fawr iawn am fod yn barod i gyfrannu at Ymddiriedolaeth y Plwyf ! Gallwch wneud eich rhodd yma.

Weithiau, mae pobl eisiau sicrhau bod eu harian yn mynd ar rywbeth penodol, fel bwyd ar gyfer ein Prosiect CARE . Os ydych chi wir eisiau cyfyngu ar y rhodd, rydych chi’n cysylltu â ni i roi gwybod i ni , fodd bynnag rydym yn eich annog yn gryf i beidio â gwneud hyn.

Ymddiriedolaeth y Plwyf yn sefydliad sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn cyflogi nifer o staff sy’n cael cyflog cymedrol ond y mae eu cyflogau’n ffurfio bil cyflogres mawr iawn i ni. Mae eu hangen arnom er mwyn rhedeg yr elusen yn effeithlon. Mae gennym hefyd werth miloedd o bunnoedd o yswiriant y mae’n rhaid i ni ei gael bob blwyddyn. Mae gennym ni filiau trydan a nwy. Mae’n rhaid i ni wasanaethu a MOT ein cerbydau. Mae’n rhaid i ni roi tanwydd ynddynt bob wythnos. Mae’n rhaid i ni brynu ac ailosod offer. Mae’n rhaid i ni neilltuo rhywfaint o arian ar gyfer hyfforddi ein staff a’n gwirfoddolwyr, a chael cyllideb i gynnal gwiriadau DBS a hyfforddiant diogelu ar eu cyfer. Mae’n rhaid i ni dalu i ddylunio, argraffu, a dosbarthu taflenni gwybodaeth am ein gwasanaethau. Mae’n rhaid i ni dalu ffioedd aelodaeth i’r sector elusennol. Mae’n rhaid i ni redeg ein llinellau ffôn a’n gwefan… sydd i gyd yn costio arian.

Ystyriwch gyfrannu i ni heb gyfyngu ar eich rhodd. Ac os ydych yn drethdalwr, sicrhewch eich bod wedi rhoi eich rhodd fel Rhodd fel y gallwn hawlio 25% ychwanegol yn ôl gan y Llywodraeth, sy’n golygu y byddwn yn cael £1.25 am bob £1 a roddwch.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?