Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Pryd fyddaf yn cael fy mharsel bwyd?

Mae parseli bwyd yn cael eu dosbarthu ar ddydd Llun, dydd Mercher, a dydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus.

Bydd ein gyrwyr dosbarthu gwirfoddol yn danfon eich parsel bwyd unrhyw bryd rhwng 4:30pm ac 8:00pm, a bydd y diwrnod a’r amser y bydd eich parsel bwyd yn cael ei ddosbarthu yn cael ei gytuno gyda chi ymlaen llaw gan un o’n trinwyr galwadau.

Nid ydym yn cynnig casglu parseli bwyd o dan unrhyw amgylchiadau.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?