Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Oes rhaid i mi fod yn Gristion er mwyn cymryd rhan?

Nac ydw! Ddim yn hollol. Rydym yn sefydliad Cristnogol penodol iawn ond mae ein holl wasanaethau ar gyfer pawb yn ddieithriad.

Mae ein cyfansoddiad (dogfen sylfaen sy’n llywodraethu’r elusen) yn ei gwneud yn ofynnol i Ymddiriedolwyr gael ffydd Gristnogol weithredol, ond heblaw am hynny, gall pawb ymwneud â’r elusen naill ai fel aelod o staff (ac eithrio rhai rolau sydd â gwir alwedigaethol. gofyniad), gwirfoddolwr, neu fuddiolwr/defnyddiwr gwasanaeth.

Mae gennym ni wirfoddolwyr sy’n Gristnogion, eraill sydd ddim yn siŵr am ffydd ond eisiau gwybod mwy, a phobl sydd ddim yn rhannu’r ffydd Gristnogol ond yn gefnogol i amcanion eraill yr elusen… mae lle i bawb!

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?