Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Mae fy atgyfeiriad wedi rhedeg allan. A allaf gael parsel bwyd heb un nes i mi gael atgyfeiriad newydd?

Yr ateb byr yw na.

Unwaith y cewch eich cyfeirio, bydd angen i chi flaengynllunio i sicrhau nad oes toriad yn eich mynediad at barseli bwyd o’r Prosiect CARE. Nid cyfrifoldeb neb arall yw hyn ond eich cyfrifoldeb chi.

Pan fyddwch chi’n cael eich atgyfeirio gan bartner atgyfeirio, byddwch chi a’ch partner atgyfeirio yn cael gwybod y dyddiad y bydd eich atgyfeiriad yn dod i ben. Eich cyfrifoldeb chi yw nodi hyn, a sicrhau bod atgyfeiriad arall yn ei le os ydych dal angen cymorth.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?