Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Sawl gwaith y gallaf gael fy nghyfeirio at y Prosiect GOFAL?

Yn dechnegol, gellir eich cyfeirio nifer anfeidrol o weithiau at y Prosiect GOFAL.

Fodd bynnag, mae’r Prosiect GOFAL wedi’i gynllunio i roi cymorth tymor byr i ganolig i’r rhai sy’n wynebu amgylchiadau heriol ac sydd angen cymorth ychwanegol.

Os byddwch yn parhau i hawlio atgyfeiriadau, rydym yn cadw’r hawl i ymchwilio i pam nad yw eich sefyllfa wedi gwella, a gallwn osod amodau ar gyfer cymeradwyo atgyfeiriadau pellach, megis mynychu clybiau swyddi, cwrs arian, neu rywbeth tebyg i roi gwell cyfle i chi. eich sefyllfa yn gwella.

Nid yw darpariaeth parseli bwyd Prosiect CARE i fod i gymryd lle cyfrifoldeb defnyddiwr gwasanaeth i brynu eu bwyd eu hunain. Yn hytrach, mae yno i ategu a lleihau cost siopa bwyd ac i leddfu’r baich ariannol a roddir ar unigolion a theuluoedd oherwydd amgylchiadau esgusodol eraill.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?