Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

A all fy mhlentyn/plant fynychu digwyddiadau heb gwmni?

Mae rhai digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) gofyn i blant fod yng nghwmni oedolyn (fel Tommy’s Tots ).

Fodd bynnag, bydd rhai digwyddiadau yn addas i blant eu mynychu heb oedolyn, ar yr amod bod y rhiant/gwarcheidwad wedi rhoi eu caniatâd penodol.

Sicrhewch eich bod yn cofrestru unrhyw blant gyda ni cyn iddynt ddod i ddigwyddiad ar eu pen eu hunain. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?