Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Ble gallaf roi bwyd ar gyfer y Prosiect CARE?

Diolch am fod eisiau rhoi bwyd i’r Prosiect CARE!

Mae yna amrywiol leoedd lle gellir gollwng bwyd i’w gyfrannu i ni. Gweler y map isod os gwelwch yn dda:

Gallwch hefyd ollwng rhoddion bwyd i’n Pencadlys sydd yma .

Gwnewch yn siŵr ein bod ar agor yn gyntaf:

Monday: 9am – 2pm
Tuesday: 9am – 2pm
Wednesday: 9am – 2pm
Thursday: 9am – 2pm
Friday: 9am – 2pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Sylwch fod Gorchymyn Rheoleiddio Traffig helaeth ar y ffordd sy’n arwain at ein hadeilad sy’n golygu, yn ystod tymor yr ysgol, bod y ffordd ar gau rhwng 8:00yb a 9:30yb, ac eto am 2:45yp tan 4:15yp. Cynlluniwch yn unol â hynny a gwnewch bob ymdrech i barcio yn y maes parcio cyhoeddus os ydych yn ymweld â ni o fewn yr amseroedd hyn.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?