Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn cael atgyfeiriad ond bod mwy o bobl yn symud i mewn i’m tŷ i fyw gyda mi?

Yn yr amgylchiadau hyn, byddai angen i chi gysylltu â’r Partner Atgyfeirio a roddodd yr atgyfeiriad i chi ac egluro’ch sefyllfa iddynt. Yna byddai angen i’ch Partner Atgyfeirio gysylltu â ni’n uniongyrchol i ofyn am ddiwygiad i’ch Atgyfeiriad.

Byddwn ond yn rhoi parsel bwyd i chi ar gyfer y nifer o bobl fel y nodir ar eich atgyfeiriad. Sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn eich cais yn cyfateb i’r wybodaeth ar eich atgyfeiriad.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?