Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Pa roddion bwyd ydych chi’n eu derbyn?

Diolch am fod yn barod i gyfrannu bwyd i’r elusen!

Gallwn dderbyn unrhyw fwyd amgylchynol (hy bwyd sy’n mynd yn y cwpwrdd neu ddim angen bod yn yr oergell/rhewgell) a nwyddau ymolchi heb eu hagor yn ein pencadlys elusen yn ystod oriau agor .

Rydym bob amser mewn angen:

 • Cig Tun
 • Llysiau tun
 • Ffrwythau tun
 • Cawl
 • Pasta
 • Reis
 • Cwstard (mewn carton neu dun)
 • Pwdin Reis
 • Grawnfwyd
 • Siocled
 • Bisgedi
 • Melysion
 • Pecyn bwyd parod (nwdls ac ati)
 • Cynfennau a Chyffeithiau
 • Siwgr
 • Te/Coffi

Rydym hefyd yn derbyn:

 • Pethau ymolchi (yn enwedig gwesty/pethau ymolchi bach at ddefnydd tymor byr)
 • Cadachau babanod a chewynnau
 • Llaeth fformiwla (heb ei agor)
Tags:
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?