Sut ydym yn gallu helpu chi heddiw?
< Pob Testun
Print

Ar ba ddyddiau ac amseroedd mae Bag a Bargain yn rhedeg?

Mae Bag a Bargain yn rhedeg rhwng 6pm a 7pm ar ddydd Llun, dydd Mercher, a dydd Gwener, ond nid yw’n rhedeg ar wyliau banc.

Weithiau, mae’n rhaid i ni ganslo Bag a Bargain oherwydd diffyg argaeledd bwyd, a byddwn yn hysbysebu hyn gymaint â phosib ar ein cyfryngau cymdeithasol, a thrwy ganslo’r digwyddiad, a fydd yn cael ei ddangos ar ein calendr .

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?