Adroddiad Effaith Ionawr 2022

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn barhaus yn ceisio bod yn gwbl agored a thryloyw ynghylch sut rydym yn gweithredu, yr hyn yr ydym yn ei gyflawni, a sut yr ydym yn gwario ein harian. I’r perwyl hwn, rydym yn awr yn dechrau rhannu adroddiadau effaith misol a luniwyd gan

Argyfwng yr Wcráin

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn dymuno mynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â phobl yr Wcrain wrth iddynt ddod i delerau â dechrau rhyfel digroeso a heb gyfiawnhad yn erbyn eu rhyddid a’u democratiaeth.

Nadolig Llawen!

Ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Staff Ymddiriedolaeth y Plwyf, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi ac i bawb yr ydych yn eu caru. Fel sefydliad Cristnogol, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn rhoi cyfle gwych i ni fyfyrio a chofio ein cymhelliad dros redeg yr elusen.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?