blank

Adroddiad Effaith Mai 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen ar gyfer Mai 2022. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am ein gweithgaredd fel y gallant weld sut mae eu rhoddion a’u hamser yn ein cynorthwyo gyda’n nodau ac amcanion elusennol.

blank

Adroddiad Effaith Ebrill 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen ar gyfer Ebrill 2022. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am ein gweithgaredd fel y gallant weld sut mae eu rhoddion a’u hamser yn ein cynorthwyo gyda’n nodau ac amcanion elusennol.

blank

Adroddiad Effaith Mawrth 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am ein gweithgaredd fel y gallant weld sut mae eu rhoddion a’u hamser yn ein cynorthwyo gyda’n nodau ac amcanion elusennol.

blank

Adroddiad Effaith Ionawr 2022

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn barhaus yn ceisio bod yn gwbl agored a thryloyw ynghylch sut rydym yn gweithredu, yr hyn yr ydym yn ei gyflawni, a sut yr ydym yn gwario ein harian. I’r perwyl hwn, rydym yn awr yn dechrau rhannu adroddiadau effaith misol a luniwyd gan

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?