blank

Ymddiriedolaeth y Plwyf yn derbyn gwobr Cyngor Cymuned am ei gwaith trwy gydol 2020

Ar ddydd Mawrth 2 Mawrth, cynhaliwyd noson Gwobrau Seren Gymunedol ar-lein gan Gyngor Cymuned Bedwas, Trethomas a Machen (BTM) i gydnabod ymdrechion y rhai sydd wedi mynd gam ymhellach i gefnogi’r gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf yng nghanol y COVID- 19 pandemig. Derbyniodd Ymddiriedolaeth y Plwyf gydnabyddiaeth sylweddol yn

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?