blank

Clwb Ieuenctid

Clwb Ieuenctid Ymddiriedolaeth y Plwyf yn glwb galw heibio rhad ac am ddim ar gyfer pobl ifanc 11 – 18 oed ac yn rhedeg bob nos Wener o 7pm i 8:30pm. Mae’r Clwb Ieuenctid yn fenter newydd ar gyfer Ymddiriedolaeth y Plwyf , ac fe’i datblygwyd oherwydd y galw

blank

Gardd Gymunedol

Gardd Gymunedol Mae prosiect yr Ardd Gymunedol yn helpu pobl o bob cefndir i fynd i’r afael â sgiliau garddio sylfaenol, a gweld sut y gall byd natur gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles. Rhoddwyd hwb hael iawn i’r Ardd Gymunedol gan Cadwch Gymru’n Daclus, ac ers

blank

Cyrsiau a Hyfforddiant

Cyrsiau a Hyfforddiant Rhan o ymrwymiad Ymddiriedolaeth y Plwyf i’r Gymuned yw darparu cyrsiau a hyfforddiant sy’n cynnig sgiliau newydd a gwell dysgu mewn amrywiaeth o sectorau. Ein gobaith yw y bydd y cyrsiau a’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn rhyddhau pobl i gyfleoedd cyflogaeth newydd, ac yn meithrin lles.

blank

Clwb Cinio

Clwb Cinio Mae ein Clwb Cinio Cymunedol yn ofod i bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd ddod at ei gilydd am bryd o fwyd. Mae’r clwb cinio yn fenter newydd i Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gyfer 2022, a disgwyliwn ddatblygu’r Clwb Cinio i gynnwys sesiynau llawn gwybodaeth ar ôl

blank

Y Tabl Gemau

Y Tabl Gemau Mae gennym lyfrgell o dros 350 o gemau bwrdd, sy’n cwmpasu pob math o themâu a phynciau, ac yn cynnwys amrywiaeth o fecaneg gêm. Ymunwch â ni i wneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, a chwarae rhai clasuron modern neu roi cynnig ar rywbeth hollol newydd

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?